5312. נְפַק (nephaq)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5312. נְפַק (nephaq) — 11 Occurrences

Ezra 5:14
HEB: דִּ֣י נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּק֙ מִן־ הֵֽיכְלָא֙
NAS: Nebuchadnezzar had taken from the temple
KJV: which Nebuchadnezzar took out of
INT: whom Nebuchadnezzar had taken of the temple

Ezra 5:14
HEB: דִּ֣י בָבֶ֑ל הַנְפֵּ֨ק הִמּ֜וֹ כּ֣וֹרֶשׁ
NAS: Cyrus took from the temple
KJV: the king take out of
INT: whom of Babylon took these Cyrus

Ezra 6:5
HEB: דִּ֣י נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּ֛ק מִן־ הֵיכְלָ֥א
NAS: Nebuchadnezzar took from the temple
KJV: which Nebuchadnezzar took forth out of
INT: which Nebuchadnezzar took of the temple

Daniel 2:13
HEB: וְדָתָ֣א נֶפְקַ֔ת וְחַכִּֽימַיָּ֖א מִֽתְקַטְּלִ֑ין
NAS: So the decree went forth that the wise men
KJV: And the decree went forth that the wise
INT: the decree went the wise should be slain

Daniel 2:14
HEB: מַלְכָּ֑א דִּ֚י נְפַ֣ק לְקַטָּלָ֔ה לְחַכִּימֵ֖י
NAS: who had gone forth to slay
KJV: guard, which was gone forth to slay
INT: of the king's who had gone to slay the wise

Daniel 3:26
HEB: (עִלָּאָ֖ה ק) פֻּ֣קוּ וֶאֱת֑וֹ בֵּאדַ֣יִן
NAS: and Abed-nego, come out, you servants
KJV: God, come forth, and come
INT: God high come and come Then

Daniel 3:26
HEB: וֶאֱת֑וֹ בֵּאדַ֣יִן נָֽפְקִ֗ין שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ
NAS: God, and come here! Then Shadrach,
KJV: and Abednego, came forth of
INT: and come Then here Shadrach Meshach

Daniel 5:2
HEB: וְכַסְפָּ֔א דִּ֤י הַנְפֵּק֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר אֲב֔וּהִי
NAS: his father had taken out of the temple
KJV: Nebuchadnezzar had taken out of
INT: and silver which had taken Nebuchadnezzar his father

Daniel 5:3
HEB: דַהֲבָ֔א דִּ֣י הַנְפִּ֗קוּ מִן־ הֵֽיכְלָ֛א
NAS: vessels that had been taken out of the temple,
KJV: vessels that were taken out of
INT: the gold which had been taken of of the temple

Daniel 5:5
HEB: [נְפַקוּ כ] (נְפַ֙קָה֙ ק) אֶצְבְּעָן֙
NAS: hand emerged and began writing
KJV: In the same hour came forth fingers
INT: Suddenly go the fingers forasmuch

Daniel 7:10
HEB: נ֗וּר נָגֵ֤ד וְנָפֵק֙ מִן־ קֳדָמ֔וֹהִי
NAS: was flowing And coming out from before
KJV: issued and came forth from
INT: of fire was flowing and coming from before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page