Deuteronomy 1:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7126 [e]wat-tiq-rə-ḇūnוַתִּקְרְב֣וּןAnd you came nearVerb
413 [e]’ê-layאֵלַי֮unto mePrep
3605 [e]kul-lə-ḵemכֻּלְּכֶם֒every oneNoun
559 [e]wat-tō-mə-rū,וַתֹּאמְר֗וּand saidVerb
7971 [e]niš-lə-ḥāhנִשְׁלְחָ֤הWe will sendVerb
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁים֙menNoun
6440 [e]lə-p̄ā-nê-nū,לְפָנֵ֔ינוּbefore usNoun
2658 [e]wə-yaḥ-pə-rū-וְיַחְפְּרוּ־and they shall search us outVerb
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe landNoun
7725 [e]wə-yā-ši-ḇūוְיָשִׁ֤בוּand bringVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֙נוּ֙usAcc
1697 [e]dā-ḇār,דָּבָ֔רwordNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]had-de-reḵהַדֶּ֙רֶךְ֙wayNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רagain by whatPrt
5927 [e]na-‘ă-leh-נַעֲלֶה־we must go upVerb
  bāh,בָּ֔הּinPrep
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
5892 [e]he-‘ā-rîm,הֶֽעָרִ֔יםcitiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhatPrt
935 [e]nā-ḇōנָבֹ֖אwe shall comeVerb
413 [e]’ă-lê-hen.אֲלֵיהֶֽן׃intoPrep
Hebrew Texts
דברים 1:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקְרְב֣וּן אֵלַי֮ כֻּלְּכֶם֒ וַתֹּאמְר֗וּ נִשְׁלְחָ֤ה אֲנָשִׁים֙ לְפָנֵ֔ינוּ וְיַחְפְּרוּ־לָ֖נוּ אֶת־הָאָ֑רֶץ וְיָשִׁ֤בוּ אֹתָ֙נוּ֙ דָּבָ֔ר אֶת־הַדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר נַעֲלֶה־בָּ֔הּ וְאֵת֙ הֶֽעָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר נָבֹ֖א אֲלֵיהֶֽן׃

דברים 1:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו־לנו את־הארץ וישבו אתנו דבר את־הדרך אשר נעלה־בה ואת הערים אשר נבא אליהן׃

Links
Deuteronomy 1:22Deuteronomy 1:22 Text AnalysisDeuteronomy 1:22 InterlinearDeuteronomy 1:22 MultilingualDeuteronomy 1:22 TSKDeuteronomy 1:22 Cross ReferencesDeuteronomy 1:22 Bible HubDeuteronomy 1:22 Biblia ParalelaDeuteronomy 1:22 Chinese BibleDeuteronomy 1:22 French BibleDeuteronomy 1:22 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 1:21
Top of Page
Top of Page