Deuteronomy 20:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]wə-ḏib-bə-rūוְדִבְּר֣וּAnd shall speakVerb
7860 [e]haš-šō-ṭə-rîmהַשֹּֽׁטְרִים֮the officersNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םthe peopleNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
4310 [e]mî-מִֽי־WhatPro
376 [e]hā-’îšהָאִ֞ישׁmanNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֤ה[is there] has buildVerb
1004 [e]ḇa-yiṯ-בַֽיִת־a houseNoun
2319 [e]ḥā-ḏāšחָדָשׁ֙newAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
2596 [e]ḥă-nā-ḵōw,חֲנָכ֔וֹdo dedicatedVerb
1980 [e]yê-lêḵיֵלֵ֖ךְit? let him goVerb
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֣בand returnVerb
1004 [e]lə-ḇê-ṯōw;לְבֵית֑וֹto his houseNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
4191 [e]yā-mūṯיָמוּת֙he dieVerb
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh,בַּמִּלְחָמָ֔הin the battleNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁand manNoun
312 [e]’a-ḥêrאַחֵ֖רanotherAdj
2596 [e]yaḥ-nə-ḵen-nū.יַחְנְכֶֽנּוּ׃dedicateVerb
Hebrew Texts
דברים 20:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִבְּר֣וּ הַשֹּֽׁטְרִים֮ אֶל־הָעָ֣ם לֵאמֹר֒ מִֽי־הָאִ֞ישׁ אֲשֶׁ֨ר בָּנָ֤ה בַֽיִת־חָדָשׁ֙ וְלֹ֣א חֲנָכֹ֔ו יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב לְבֵיתֹ֑ו פֶּן־יָמוּת֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה וְאִ֥ישׁ אַחֵ֖ר יַחְנְכֶֽנּוּ׃

דברים 20:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודברו השטרים אל־העם לאמר מי־האיש אשר בנה בית־חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן־ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו׃

Links
Deuteronomy 20:5Deuteronomy 20:5 Text AnalysisDeuteronomy 20:5 InterlinearDeuteronomy 20:5 MultilingualDeuteronomy 20:5 TSKDeuteronomy 20:5 Cross ReferencesDeuteronomy 20:5 Bible HubDeuteronomy 20:5 Biblia ParalelaDeuteronomy 20:5 Chinese BibleDeuteronomy 20:5 French BibleDeuteronomy 20:5 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 20:4
Top of Page
Top of Page