Deuteronomy 20:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4310 [e]ū-mî-וּמִֽי־and whatPro
376 [e]hā-’îšהָאִ֞ישׁmanNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5193 [e]nā-ṭa‘נָטַ֥ע[is he] has plantedVerb
3754 [e]ke-remכֶּ֙רֶם֙a vineyardNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
2490 [e]ḥil-lə-lōw,חִלְּל֔וֹdo [yet] eatenVerb
1980 [e]yê-lêḵיֵלֵ֖ךְof it? let him goVerb
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֣בand returnVerb
1004 [e]lə-ḇê-ṯōw;לְבֵית֑וֹto his houseNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
4191 [e]yā-mūṯיָמוּת֙he dieVerb
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh,בַּמִּלְחָמָ֔הin the battleNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁand manNoun
312 [e]’a-ḥêrאַחֵ֖רanotherAdj
2490 [e]yə-ḥal-lə-len-nū.יְחַלְּלֶֽנּוּ׃eatVerb
Hebrew Texts
דברים 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִֽי־הָאִ֞ישׁ אֲשֶׁר־נָטַ֥ע כֶּ֙רֶם֙ וְלֹ֣א חִלְּלֹ֔ו יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב לְבֵיתֹ֑ו פֶּן־יָמוּת֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה וְאִ֥ישׁ אַחֵ֖ר יְחַלְּלֶֽנּוּ׃

דברים 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומי־האיש אשר־נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן־ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו׃

Links
Deuteronomy 20:6Deuteronomy 20:6 Text AnalysisDeuteronomy 20:6 InterlinearDeuteronomy 20:6 MultilingualDeuteronomy 20:6 TSKDeuteronomy 20:6 Cross ReferencesDeuteronomy 20:6 Bible HubDeuteronomy 20:6 Biblia ParalelaDeuteronomy 20:6 Chinese BibleDeuteronomy 20:6 French BibleDeuteronomy 20:6 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 20:5
Top of Page
Top of Page