Deuteronomy 27:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֮Therefore it shall beVerb
5674 [e]bə-‘ā-ḇə-rə-ḵemבְּעָבְרְכֶ֣םwhen you be gone overVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּן֒JordanNoun
6965 [e]tā-qî-mūתָּקִ֜ימוּ[that] you shall set upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
68 [e]hā-’ă-ḇā-nîmהָאֲבָנִ֣יםstonesNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֗לֶּהthesePro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֜יI [am]Pro
6680 [e]mə-ṣaw-wehמְצַוֶּ֥הas I am commandingVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֛םyouAcc
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֖וֹםthis dayNoun
2022 [e]bə-harבְּהַ֣רin mountNoun
5858 [e]‘ê-ḇāl;עֵיבָ֑לEbalNoun
7874 [e]wə-śaḏ-tāוְשַׂדְתָּ֥and you shall plasterVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֖ם - Acc
7874 [e]baś-śîḏ.בַּשִּֽׂיד׃shall coatVerb
Hebrew Texts
דברים 27:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֮ בְּעָבְרְכֶ֣ם אֶת־הַיַּרְדֵּן֒ תָּקִ֜ימוּ אֶת־הָאֲבָנִ֣ים הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֜י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַיֹּ֖ום בְּהַ֣ר עֵיבָ֑ל וְשַׂדְתָּ֥ אֹותָ֖ם בַּשִּֽׂיד׃

דברים 27:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה בעברכם את־הירדן תקימו את־האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד׃

Links
Deuteronomy 27:4Deuteronomy 27:4 Text AnalysisDeuteronomy 27:4 InterlinearDeuteronomy 27:4 MultilingualDeuteronomy 27:4 TSKDeuteronomy 27:4 Cross ReferencesDeuteronomy 27:4 Bible HubDeuteronomy 27:4 Biblia ParalelaDeuteronomy 27:4 Chinese BibleDeuteronomy 27:4 French BibleDeuteronomy 27:4 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 27:3
Top of Page
Top of Page