Deuteronomy 27:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3789 [e]wə-ḵā-ṯaḇ-tāוְכָתַבְתָּ֣And you shall writeVerb
5921 [e]‘ă-lê-hen,עֲלֵיהֶ֗ןonPrep
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֛יthe wordsNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāhהַתּוֹרָ֥הlawNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֖אתof thisPro
5674 [e]bə-‘ā-ḇə-re-ḵā;בְּעָבְרֶ֑ךָwhen you are passed overVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֡עַןto the end thatSubst
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩thatPrt
935 [e]tā-ḇōתָּבֹ֨אyou may go inVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץthe landNoun
834 [e]’ăšer-אֲ‍ֽשֶׁר־thatPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֣יךָ ׀your GodNoun
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֣ןgivesVerb
  lə-ḵā,לְךָ֗to youPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץa landNoun
2100 [e]zā-ḇaṯזָבַ֤תthat flowsVerb
2461 [e]ḥā-lāḇחָלָב֙with milkNoun
1706 [e]ū-ḏə-ḇaš,וּדְבַ֔שׁand honeyNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רasPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֛רhas promisedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הas the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-אֱלֹהֵֽי־GodNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯe-ḵāאֲבֹתֶ֖יךָof your fathersNoun
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
דברים 27:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָתַבְתָּ֣ עֲלֵיהֶ֗ן אֶֽת־כָּל־דִּבְרֵ֛י הַתֹּורָ֥ה הַזֹּ֖את בְּעָבְרֶ֑ךָ לְמַ֡עַן אֲשֶׁר֩ תָּבֹ֨א אֶל־הָאָ֜רֶץ אֲ‍ֽשֶׁר־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֣יךָ ׀ נֹתֵ֣ן לְךָ֗ אֶ֣רֶץ זָבַ֤ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ כַּאֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֛ר יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֶ֖יךָ לָֽךְ׃

דברים 27:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכתבת עליהן את־כל־דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל־הארץ א‍שר־יהוה אלהיך ׀ נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי־אבתיך לך׃

Links
Deuteronomy 27:3Deuteronomy 27:3 Text AnalysisDeuteronomy 27:3 InterlinearDeuteronomy 27:3 MultilingualDeuteronomy 27:3 TSKDeuteronomy 27:3 Cross ReferencesDeuteronomy 27:3 Bible HubDeuteronomy 27:3 Biblia ParalelaDeuteronomy 27:3 Chinese BibleDeuteronomy 27:3 French BibleDeuteronomy 27:3 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 27:2
Top of Page
Top of Page