Ezekiel 40:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֨יאAnd he broughtVerb
853 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִ֜יmeAcc
8033 [e]šām-māh,שָׁ֗מָּהthereAdv
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־and beholdPrt
376 [e]’îšאִישׁ֙[there was] a manNoun
4758 [e]mar-’ê-hūמַרְאֵ֙הוּ֙whose appearance [was]Noun
4758 [e]kə-mar-’êhכְּמַרְאֵ֣הlike the appearanceNoun
5178 [e]nə-ḥō-šeṯ,נְחֹ֔שֶׁתof bronzeNoun
6616 [e]ū-p̄ə-ṯîl-וּפְתִיל־and with a lineNoun
6593 [e]piš-tîmפִּשְׁתִּ֥יםof flaxNoun
3027 [e]bə-yā-ḏōwבְּיָד֖וֹin his handNoun
7070 [e]ū-qə-nêhוּקְנֵ֣הand reedNoun
4060 [e]ham-mid-dāh;הַמִּדָּ֑הa measuringNoun
1931 [e]wə-hūוְה֥וּאand hePro
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֖דstoodVerb
8179 [e]baš-šā-‘ar.בַּשָּֽׁעַר׃in the gatewayNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 40:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֵ֨יא אֹותִ֜י שָׁ֗מָּה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ מַרְאֵ֙הוּ֙ כְּמַרְאֵ֣ה נְחֹ֔שֶׁת וּפְתִיל־פִּשְׁתִּ֥ים בְּיָדֹ֖ו וּקְנֵ֣ה הַמִּדָּ֑ה וְה֥וּא עֹמֵ֖ד בַּשָּֽׁעַר׃

יחזקאל 40:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויביא אותי שמה והנה־איש מראהו כמראה נחשת ופתיל־פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער׃

Links
Ezekiel 40:3Ezekiel 40:3 Text AnalysisEzekiel 40:3 InterlinearEzekiel 40:3 MultilingualEzekiel 40:3 TSKEzekiel 40:3 Cross ReferencesEzekiel 40:3 Bible HubEzekiel 40:3 Biblia ParalelaEzekiel 40:3 Chinese BibleEzekiel 40:3 French BibleEzekiel 40:3 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 40:2
Top of Page
Top of Page