Isaiah 19:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4853 [e]maś-śāמַשָּׂ֖אThe burdenNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםconcerning EgyptNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
7392 [e]rō-ḵêḇרֹכֵ֨בridesVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5645 [e]‘āḇעָ֥בcloudNoun
7031 [e]qalקַל֙on a swiftAdj
935 [e]ū-ḇāוּבָ֣אand shall comeVerb
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםto EgyptNoun
5128 [e]wə-nā-‘ūוְנָע֞וּand shall be movedVerb
457 [e]’ĕ-lî-lêאֱלִילֵ֤יthe idolsAdj
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֙יִם֙of EgyptNoun
6440 [e]mip-pā-nāw,מִפָּנָ֔יוat His presenceNoun
3824 [e]ū-lə-ḇaḇוּלְבַ֥בand the heartNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֖יִםof the EgyptiansNoun
4549 [e]yim-masיִמַּ֥סshall meltVerb
7130 [e]bə-qir-bōw.בְּקִרְבּֽוֹ׃in the middleNoun
Hebrew Texts
ישעה 19:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַשָּׂ֖א מִצְרָ֑יִם הִנֵּ֨ה יְהוָ֜ה רֹכֵ֨ב עַל־עָ֥ב קַל֙ וּבָ֣א מִצְרַ֔יִם וְנָע֞וּ אֱלִילֵ֤י מִצְרַ֙יִם֙ מִפָּנָ֔יו וּלְבַ֥ב מִצְרַ֖יִם יִמַּ֥ס בְּקִרְבֹּֽו׃

ישעה 19:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
משא מצרים הנה יהוה רכב על־עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו׃

Links
Isaiah 19:1Isaiah 19:1 Text AnalysisIsaiah 19:1 InterlinearIsaiah 19:1 MultilingualIsaiah 19:1 TSKIsaiah 19:1 Cross ReferencesIsaiah 19:1 Bible HubIsaiah 19:1 Biblia ParalelaIsaiah 19:1 Chinese BibleIsaiah 19:1 French BibleIsaiah 19:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 18:7
Top of Page
Top of Page