Isaiah 22:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6801 [e]ṣā-nō-wp̄צָנ֤וֹףHe will surelyVerb
6801 [e]yiṣ-nā-p̄ə-ḵāיִצְנָפְךָ֙violently turnVerb
6802 [e]ṣə-nê-p̄āh,צְנֵפָ֔הtossNoun
1754 [e]kad-dūrכַּדּ֕וּר[like] you a ballNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֖רֶץa countryNoun
7342 [e]ra-ḥă-ḇaṯרַחֲבַ֣תlargeAdj
3027 [e]yā-ḏā-yim;יָדָ֑יִם.. .. ..Noun
8033 [e]šām-māhשָׁ֣מָּהthereAdv
4191 [e]ṯā-mūṯ,תָמ֗וּתshall you dieVerb
8033 [e]wə-šām-māhוְשָׁ֙מָּה֙And thereAdv
4818 [e]mar-kə-ḇō-wṯמַרְכְּב֣וֹתthe chariotsNoun
3519 [e]kə-ḇō-w-ḏe-ḵā,כְּבוֹדֶ֔ךָof your gloryNoun
7036 [e]qə-lō-wnקְל֖וֹן[shall be] the shameNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
113 [e]’ă-ḏō-ne-ḵā.אֲדֹנֶֽיךָ׃of your lordNoun
Hebrew Texts
ישעה 22:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צָנֹ֤וף יִצְנָפְךָ֙ צְנֵפָ֔ה כַּדּ֕וּר אֶל־אֶ֖רֶץ רַחֲבַ֣ת יָדָ֑יִם שָׁ֣מָּה תָמ֗וּת וְשָׁ֙מָּה֙ מַרְכְּבֹ֣ות כְּבֹודֶ֔ךָ קְלֹ֖ון בֵּ֥ית אֲדֹנֶֽיךָ׃

ישעה 22:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צנוף יצנפך צנפה כדור אל־ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך׃

Links
Isaiah 22:18Isaiah 22:18 Text AnalysisIsaiah 22:18 InterlinearIsaiah 22:18 MultilingualIsaiah 22:18 TSKIsaiah 22:18 Cross ReferencesIsaiah 22:18 Bible HubIsaiah 22:18 Biblia ParalelaIsaiah 22:18 Chinese BibleIsaiah 22:18 French BibleIsaiah 22:18 German Bible

Bible Hub
Isaiah 22:17
Top of Page
Top of Page