Isaiah 29:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-šā-mə-‘ūוְשָׁמְע֧וּand hearVerb
3117 [e]ḇay-yō-wm-בַיּוֹם־On that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֛וּאin thatPro
2795 [e]ha-ḥê-rə-šîmהַחֵרְשִׁ֖יםshall the deafAdj
1697 [e]diḇ-rê-דִּבְרֵי־the wordsNoun
5612 [e]sê-p̄er;סֵ֑פֶרof the bookNoun
652 [e]ū-mê-’ō-p̄elוּמֵאֹ֣פֶלand out of obscurityNoun
2822 [e]ū-mê-ḥō-šeḵ,וּמֵחֹ֔שֶׁךְand out of darknessNoun
5869 [e]‘ê-nêעֵינֵ֥יthe eyesNoun
5787 [e]‘iw-rîmעִוְרִ֖יםof the blindAdj
7200 [e]tir-’e-nāh.תִּרְאֶֽינָה׃shall seeVerb
Hebrew Texts
ישעה 29:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמְע֧וּ בַיֹּום־הַה֛וּא הַחֵרְשִׁ֖ים דִּבְרֵי־סֵ֑פֶר וּמֵאֹ֣פֶל וּמֵחֹ֔שֶׁךְ עֵינֵ֥י עִוְרִ֖ים תִּרְאֶֽינָה׃

ישעה 29:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמעו ביום־ההוא החרשים דברי־ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה׃

Links
Isaiah 29:18Isaiah 29:18 Text AnalysisIsaiah 29:18 InterlinearIsaiah 29:18 MultilingualIsaiah 29:18 TSKIsaiah 29:18 Cross ReferencesIsaiah 29:18 Bible HubIsaiah 29:18 Biblia ParalelaIsaiah 29:18 Chinese BibleIsaiah 29:18 French BibleIsaiah 29:18 German Bible

Bible Hub
Isaiah 29:17
Top of Page
Top of Page