Isaiah 30:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
3541 [e]ḵōh-כֹֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַר֩saysVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֨יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֜הthe GODNoun
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֣וֹשׁHoly OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
7729 [e]bə-šū-ḇāhבְּשׁוּבָ֤הIn repentanceNoun
5183 [e]wā-na-ḥaṯוָנַ֙חַת֙and restNoun
3467 [e]tiw-wā-šê-‘ūn,תִּוָּ֣שֵׁע֔וּןshall you be savedVerb
8252 [e]bə-haš-qêṭבְּהַשְׁקֵט֙In quietnessVerb
985 [e]ū-ḇə-ḇiṭ-ḥāh,וּבְבִטְחָ֔הand in confidenceNoun
1961 [e]tih-yehתִּֽהְיֶ֖הshall beVerb
1369 [e]gə-ḇū-raṯ-ḵem;גְּבֽוּרַתְכֶ֑םyour strengthNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֖אand notAdv
14 [e]’ă-ḇî-ṯem.אֲבִיתֶֽם׃do you wouldVerb
Hebrew Texts
ישעה 30:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כֹֽה־אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה קְדֹ֣ושׁ יִשְׂרָאֵ֗ל בְּשׁוּבָ֤ה וָנַ֙חַת֙ תִּוָּ֣שֵׁע֔וּן בְּהַשְׁקֵט֙ וּבְבִטְחָ֔ה תִּֽהְיֶ֖ה גְּבֽוּרַתְכֶ֑ם וְלֹ֖א אֲבִיתֶֽם׃

ישעה 30:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כה־אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃

Links
Isaiah 30:15Isaiah 30:15 Text AnalysisIsaiah 30:15 InterlinearIsaiah 30:15 MultilingualIsaiah 30:15 TSKIsaiah 30:15 Cross ReferencesIsaiah 30:15 Bible HubIsaiah 30:15 Biblia ParalelaIsaiah 30:15 Chinese BibleIsaiah 30:15 French BibleIsaiah 30:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 30:14
Top of Page
Top of Page