Isaiah 31:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5307 [e]wə-nā-p̄alוְנָפַ֤לThen shall fallVerb
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֙the AssyrianNoun
2719 [e]bə-ḥe-reḇבְּחֶ֣רֶבwith the swordNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
376 [e]’îš,אִ֔ישׁof a mighty manNoun
2719 [e]wə-ḥe-reḇוְחֶ֥רֶבand the swordNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֖םof a mean manNoun
398 [e]tō-ḵă-len-nū;תֹּֽאכֲלֶ֑נּוּshall devourVerb
5127 [e]wə-nāsוְנָ֥סbut he shall fleeVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
6440 [e]mip-pə-nê-מִפְּנֵי־fromNoun
2719 [e]ḥe-reḇ,חֶ֔רֶבthe swordNoun
970 [e]ū-ḇa-ḥū-rāwוּבַחוּרָ֖יוand his young menNoun
4522 [e]lā-masלָמַ֥סoverwhelmedNoun
1961 [e]yih-yū.יִהְיֽוּ׃shall beVerb
Hebrew Texts
ישעה 31:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָפַ֤ל אַשּׁוּר֙ בְּחֶ֣רֶב לֹא־אִ֔ישׁ וְחֶ֥רֶב לֹֽא־אָדָ֖ם תֹּֽאכֲלֶ֑נּוּ וְנָ֥ס לֹו֙ מִפְּנֵי־חֶ֔רֶב וּבַחוּרָ֖יו לָמַ֥ס יִהְיֽוּ׃

ישעה 31:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונפל אשור בחרב לא־איש וחרב לא־אדם תאכלנו ונס לו מפני־חרב ובחוריו למס יהיו׃

Links
Isaiah 31:8Isaiah 31:8 Text AnalysisIsaiah 31:8 InterlinearIsaiah 31:8 MultilingualIsaiah 31:8 TSKIsaiah 31:8 Cross ReferencesIsaiah 31:8 Bible HubIsaiah 31:8 Biblia ParalelaIsaiah 31:8 Chinese BibleIsaiah 31:8 French BibleIsaiah 31:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 31:7
Top of Page
Top of Page