Isaiah 35:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]’im-rūאִמְרוּ֙SayVerb
4116 [e]lə-nim-hă-rê-לְנִמְהֲרֵי־to those with anxiousVerb
3820 [e]lêḇ,לֵ֔בheartNoun
2388 [e]ḥiz-qūחִזְק֖וּBe strongVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rā-’ū;תִּירָ֑אוּdo fearVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הbeholdPrt
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵemאֱלֹֽהֵיכֶם֙your GodNoun
5359 [e]nā-qāmנָקָ֣ם[with] vengeanceNoun
935 [e]yā-ḇō-w,יָב֔וֹאwill comeVerb
1576 [e]gə-mūlגְּמ֣וּל[with] a recompenseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֔ים[even] GodNoun
1931 [e]ה֥וּאhePro
935 [e]yā-ḇō-wיָב֖וֹאwill comeVerb
3467 [e]wə-yō-ša-‘ă-ḵem.וְיֹשַׁעֲכֶֽם׃and saveVerb
Hebrew Texts
ישעה 35:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִמְרוּ֙ לְנִמְהֲרֵי־לֵ֔ב חִזְק֖וּ אַל־תִּירָ֑אוּ הִנֵּ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ נָקָ֣ם יָבֹ֔וא גְּמ֣וּל אֱלֹהִ֔ים ה֥וּא יָבֹ֖וא וְיֹשַׁעֲכֶֽם׃

ישעה 35:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמרו לנמהרי־לב חזקו אל־תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם׃

Links
Isaiah 35:4Isaiah 35:4 Text AnalysisIsaiah 35:4 InterlinearIsaiah 35:4 MultilingualIsaiah 35:4 TSKIsaiah 35:4 Cross ReferencesIsaiah 35:4 Bible HubIsaiah 35:4 Biblia ParalelaIsaiah 35:4 Chinese BibleIsaiah 35:4 French BibleIsaiah 35:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 35:3
Top of Page
Top of Page