Isaiah 40:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֤יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִה֙GODNoun
2389 [e]bə-ḥā-zāqבְּחָזָ֣קwith mightAdj
935 [e]yā-ḇō-w,יָב֔וֹאwill comeVerb
2220 [e]ū-zə-rō-‘ōwוּזְרֹע֖וֹ[hand] and his armNoun
4910 [e]mō-šə-lāhמֹ֣שְׁלָהshall ruleVerb
  lōw;ל֑וֹtoPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הbeholdPrt
7939 [e]śə-ḵā-rōwשְׂכָרוֹ֙His rewardNoun
854 [e]’it-tōw,אִתּ֔וֹwithPrep
6468 [e]ū-p̄ə-‘ul-lā-ṯōwוּפְעֻלָּת֖וֹand his workNoun
6440 [e]lə-p̄ā-nāw.לְפָנָֽיו׃beforeNoun
Hebrew Texts
ישעה 40:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֨ה אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ בְּחָזָ֣ק יָבֹ֔וא וּזְרֹעֹ֖ו מֹ֣שְׁלָה לֹ֑ו הִנֵּ֤ה שְׂכָרֹו֙ אִתֹּ֔ו וּפְעֻלָּתֹ֖ו לְפָנָֽיו׃

ישעה 40:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃

Links
Isaiah 40:10Isaiah 40:10 Text AnalysisIsaiah 40:10 InterlinearIsaiah 40:10 MultilingualIsaiah 40:10 TSKIsaiah 40:10 Cross ReferencesIsaiah 40:10 Bible HubIsaiah 40:10 Biblia ParalelaIsaiah 40:10 Chinese BibleIsaiah 40:10 French BibleIsaiah 40:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 40:9
Top of Page
Top of Page