Isaiah 40:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7462 [e]kə-rō-‘ehכְּרֹעֶה֙He shall feedVerb
5739 [e]‘eḏ-rōwעֶדְר֣וֹhis flockNoun
7462 [e]yir-‘eh,יִרְעֶ֔הlike a shepherdVerb
2220 [e]biz-rō-‘ōwבִּזְרֹעוֹ֙In His armNoun
6908 [e]yə-qab-bêṣיְקַבֵּ֣ץhe shall gatherVerb
2922 [e]ṭə-lā-’îm,טְלָאִ֔יםthe lambsNoun
2436 [e]ū-ḇə-ḥê-qōwוּבְחֵיק֖וֹ[them] in his bosomNoun
5375 [e]yiś-śā;יִשָּׂ֑אcarryVerb
5763 [e]‘ā-lō-wṯעָל֖וֹתthose who are with youngVerb
5095 [e]yə-na-hêl.יְנַהֵֽל׃shall gently leadVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 40:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּרֹעֶה֙ עֶדְרֹ֣ו יִרְעֶ֔ה בִּזְרֹעֹו֙ יְקַבֵּ֣ץ טְלָאִ֔ים וּבְחֵיקֹ֖ו יִשָּׂ֑א עָלֹ֖ות יְנַהֵֽל׃ ס

ישעה 40:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃ ס

Links
Isaiah 40:11Isaiah 40:11 Text AnalysisIsaiah 40:11 InterlinearIsaiah 40:11 MultilingualIsaiah 40:11 TSKIsaiah 40:11 Cross ReferencesIsaiah 40:11 Bible HubIsaiah 40:11 Biblia ParalelaIsaiah 40:11 Chinese BibleIsaiah 40:11 French BibleIsaiah 40:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 40:10
Top of Page
Top of Page