Isaiah 40:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]dab-bə-rūדַּבְּר֞וּSpeakVerb
5921 [e]‘al-עַל־comfortablyPrep
3820 [e]lêḇלֵ֤ב.. .. ..Noun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙to JerusalemNoun
7121 [e]wə-qir-’ūוְקִרְא֣וּand cryVerb
413 [e]’ê-le-hā,אֵלֶ֔יהָunto herPrep
3588 [e]כִּ֤יthatConj
4390 [e]mā-lə-’āhמָֽלְאָה֙is accomplished herVerb
6635 [e]ṣə-ḇā-’āh,צְבָאָ֔הּwarfareNoun
3588 [e]כִּ֥יthatConj
7521 [e]nir-ṣāhנִרְצָ֖הis pardonedVerb
5771 [e]‘ă-wō-nāh;עֲוֹנָ֑הּthat her iniquityNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
3947 [e]lā-qə-ḥāhלָקְחָה֙she has receivedVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דhandNoun
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
3718 [e]kip̄-la-yimכִּפְלַ֖יִםdoubleNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־for all herNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯe-hā.חַטֹּאתֶֽיהָ׃sinsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 40:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דַּבְּר֞וּ עַל־לֵ֤ב יְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙ וְקִרְא֣וּ אֵלֶ֔יהָ כִּ֤י מָֽלְאָה֙ צְבָאָ֔הּ כִּ֥י נִרְצָ֖ה עֲוֹנָ֑הּ כִּ֤י לָקְחָה֙ מִיַּ֣ד יְהוָ֔ה כִּפְלַ֖יִם בְּכָל־חַטֹּאתֶֽיהָ׃ ס

ישעה 40:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דברו על־לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל־חטאתיה׃ ס

Links
Isaiah 40:2Isaiah 40:2 Text AnalysisIsaiah 40:2 InterlinearIsaiah 40:2 MultilingualIsaiah 40:2 TSKIsaiah 40:2 Cross ReferencesIsaiah 40:2 Bible HubIsaiah 40:2 Biblia ParalelaIsaiah 40:2 Chinese BibleIsaiah 40:2 French BibleIsaiah 40:2 German Bible

Bible Hub
Isaiah 40:1
Top of Page
Top of Page