Isaiah 56:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [ṣā-p̄ū[צָפוּ -  
  ḵ]כ] -  
6822 [e](ṣō-p̄āw(צֹפָ֞יוHis watchmenVerb
  q)ק) -  
5787 [e]‘iw-rîmעִוְרִ֤ים[are] blindAdj
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּם֙they are allNoun
3808 [e]לֹ֣אnothingAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū,יָדָ֔עוּof them knowVerb
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּם֙they allNoun
3611 [e]kə-lā-ḇîmכְּלָבִ֣יםdogs [are]Noun
483 [e]’il-lə-mîm,אִלְּמִ֔יםmuteAdj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3201 [e]yū-ḵə-lūיוּכְל֖וּdo .. .. ..Verb
5024 [e]lin-bō-aḥ;לִנְבֹּ֑חַto barkVerb
1957 [e]hō-zîmהֹזִים֙sleepingVerb
7901 [e]šō-ḵə-ḇîm,שֹֽׁכְבִ֔יםlying downVerb
157 [e]’ō-hă-ḇêאֹהֲבֵ֖יlovingVerb
5123 [e]lā-nūm.לָנֽוּם׃to slumberVerb
Hebrew Texts
ישעה 56:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[צָפוּ כ] (צֹפָ֞יו ק) עִוְרִ֤ים כֻּלָּם֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ כֻּלָּם֙ כְּלָבִ֣ים אִלְּמִ֔ים לֹ֥א יוּכְל֖וּ לִנְבֹּ֑חַ הֹזִים֙ שֹֽׁכְבִ֔ים אֹהֲבֵ֖י לָנֽוּם׃

ישעה 56:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[צפו כ] (צפיו ק) עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום׃

Links
Isaiah 56:10Isaiah 56:10 Text AnalysisIsaiah 56:10 InterlinearIsaiah 56:10 MultilingualIsaiah 56:10 TSKIsaiah 56:10 Cross ReferencesIsaiah 56:10 Bible HubIsaiah 56:10 Biblia ParalelaIsaiah 56:10 Chinese BibleIsaiah 56:10 French BibleIsaiah 56:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 56:9
Top of Page
Top of Page