Isaiah 59:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־ThereforePrep
3651 [e]kên,כֵּ֗ןafter thatAdj
7368 [e]rā-ḥaqרָחַ֤קfarVerb
4941 [e]miš-pāṭמִשְׁפָּט֙Therefore is judgmentNoun
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּfrom usPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
5381 [e]ṯaś-śî-ḡê-nūתַשִּׂיגֵ֖נוּovertakeVerb
6666 [e]ṣə-ḏā-qāh;צְדָקָ֑הdoes justiceNoun
6960 [e]nə-qaw-wehנְקַוֶּ֤הwe waitVerb
216 [e]lā-’ō-wrלָאוֹר֙but lightNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּה־beholdPrt
2822 [e]ḥō-šeḵ,חֹ֔שֶׁךְobscurityNoun
5054 [e]lin-ḡō-hō-wṯלִנְגֹה֖וֹתFor brightnessNoun
653 [e]bā-’ă-p̄ê-lō-wṯבָּאֲפֵל֥וֹתin gloomNoun
1980 [e]nə-hal-lêḵ.נְהַלֵּֽךְ׃[but] we walkVerb
Hebrew Texts
ישעה 59:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֗ן רָחַ֤ק מִשְׁפָּט֙ מִמֶּ֔נּוּ וְלֹ֥א תַשִּׂיגֵ֖נוּ צְדָקָ֑ה נְקַוֶּ֤ה לָאֹור֙ וְהִנֵּה־חֹ֔שֶׁךְ לִנְגֹהֹ֖ות בָּאֲפֵלֹ֥ות נְהַלֵּֽךְ׃

ישעה 59:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה נקוה לאור והנה־חשך לנגהות באפלות נהלך׃

Links
Isaiah 59:9Isaiah 59:9 Text AnalysisIsaiah 59:9 InterlinearIsaiah 59:9 MultilingualIsaiah 59:9 TSKIsaiah 59:9 Cross ReferencesIsaiah 59:9 Bible HubIsaiah 59:9 Biblia ParalelaIsaiah 59:9 Chinese BibleIsaiah 59:9 French BibleIsaiah 59:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 59:8
Top of Page
Top of Page