Isaiah 59:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1870 [e]de-reḵדֶּ֤רֶךְThe wayNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁלוֹם֙of peaceNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ū,יָדָ֔עוּdo they knowVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand noPrt
4941 [e]miš-pāṭמִשְׁפָּ֖ט[there is] judgmentNoun
4570 [e]bə-ma‘-gə-lō-w-ṯām;בְּמַעְגְּלוֹתָ֑םin their tracksNoun
5410 [e]nə-ṯî-ḇō-w-ṯê-hemנְתִיבֽוֹתֵיהֶם֙pathsNoun
6140 [e]‘iq-qə-šūעִקְּשׁ֣וּthey have made them crookedVerb
1992 [e]lā-hem,לָהֶ֔םlikePro
3605 [e]kōlכֹּ֚לwhoeverNoun
1869 [e]dō-rêḵדֹּרֵ֣ךְgoesVerb
  bāh,בָּ֔הּinPrep
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3045 [e]yā-ḏa‘יָדַ֖עdo knowVerb
7965 [e]šā-lō-wm.שָׁלֽוֹם׃peaceNoun
Hebrew Texts
ישעה 59:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דֶּ֤רֶךְ שָׁלֹום֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ וְאֵ֥ין מִשְׁפָּ֖ט בְּמַעְגְּלֹותָ֑ם נְתִיבֹֽותֵיהֶם֙ עִקְּשׁ֣וּ לָהֶ֔ם כֹּ֚ל דֹּרֵ֣ךְ בָּ֔הּ לֹ֥א יָדַ֖ע שָׁלֹֽום׃

ישעה 59:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום׃

Links
Isaiah 59:8Isaiah 59:8 Text AnalysisIsaiah 59:8 InterlinearIsaiah 59:8 MultilingualIsaiah 59:8 TSKIsaiah 59:8 Cross ReferencesIsaiah 59:8 Bible HubIsaiah 59:8 Biblia ParalelaIsaiah 59:8 Chinese BibleIsaiah 59:8 French BibleIsaiah 59:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 59:7
Top of Page
Top of Page