Isaiah 61:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tem,וְאַתֶּ֗םBut youPro
3548 [e]kō-hă-nêכֹּהֲנֵ֤יthe PriestsNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
7121 [e]tiq-qā-rê-’ū,תִּקָּרֵ֔אוּshall be namedVerb
8334 [e]mə-šā-rə-ṯêמְשָׁרְתֵ֣יof [as] ministersVerb
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּof our GodNoun
559 [e]yê-’ā-mêrיֵאָמֵ֖ר[men] shall callVerb
  lā-ḵem;לָכֶ֑םtoPrep
2428 [e]ḥêlחֵ֤ילthe richesNoun
1471 [e]gō-w-yimגּוֹיִם֙of the GentilesNoun
398 [e]tō-ḵê-lū,תֹּאכֵ֔לוּyou shall eatVerb
3519 [e]ū-ḇiḵ-ḇō-w-ḏāmוּבִכְבוֹדָ֖םand in their gloryNoun
3235 [e]tiṯ-yam-mā-rū.תִּתְיַמָּֽרוּ׃shall you boast yourselvesVerb
Hebrew Texts
ישעה 61:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתֶּ֗ם כֹּהֲנֵ֤י יְהוָה֙ תִּקָּרֵ֔אוּ מְשָׁרְתֵ֣י אֱלֹהֵ֔ינוּ יֵאָמֵ֖ר לָכֶ֑ם חֵ֤יל גֹּויִם֙ תֹּאכֵ֔לוּ וּבִכְבֹודָ֖ם תִּתְיַמָּֽרוּ׃

ישעה 61:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתם כהני יהוה תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו׃

Links
Isaiah 61:6Isaiah 61:6 Text AnalysisIsaiah 61:6 InterlinearIsaiah 61:6 MultilingualIsaiah 61:6 TSKIsaiah 61:6 Cross ReferencesIsaiah 61:6 Bible HubIsaiah 61:6 Biblia ParalelaIsaiah 61:6 Chinese BibleIsaiah 61:6 French BibleIsaiah 61:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 61:5
Top of Page
Top of Page