Isaiah 65:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רThat he whoPrt
1288 [e]ham-miṯ-bā-rêḵהַמִּתְבָּרֵ֜ךְblesses himselfVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֗רֶץin the earthNoun
1288 [e]yiṯ-bā-rêḵיִתְבָּרֵךְ֙shall bless himselfVerb
430 [e]bê-lō-hêבֵּאלֹהֵ֣יby the GodNoun
543 [e]’ā-mên,אָמֵ֔ןof truthAdv
7650 [e]wə-han-niš-bā‘וְהַנִּשְׁבָּ֣עand he who swearsVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץin the earthNoun
7650 [e]yiš-šā-ḇa‘יִשָּׁבַ֖עshall swearVerb
430 [e]bê-lō-hêבֵּאלֹהֵ֣יby the GodNoun
543 [e]’ā-mên;אָמֵ֑ןof truthAdv
3588 [e]כִּ֣יBecauseConj
7911 [e]niš-kə-ḥū,נִשְׁכְּח֗וּare forgottenVerb
6869 [e]haṣ-ṣā-rō-wṯהַצָּרוֹת֙the troublesNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nō-wṯ,הָרִ֣אשֹׁנ֔וֹתformerAdj
3588 [e]wə-ḵîוְכִ֥יAnd becauseConj
5641 [e]nis-tə-rūנִסְתְּר֖וּthey are hidVerb
5869 [e]mê-‘ê-nāy.מֵעֵינָֽי׃from My sightNoun
Hebrew Texts
ישעה 65:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֨ר הַמִּתְבָּרֵ֜ךְ בָּאָ֗רֶץ יִתְבָּרֵךְ֙ בֵּאלֹהֵ֣י אָמֵ֔ן וְהַנִּשְׁבָּ֣ע בָּאָ֔רֶץ יִשָּׁבַ֖ע בֵּאלֹהֵ֣י אָמֵ֑ן כִּ֣י נִשְׁכְּח֗וּ הַצָּרֹות֙ הָרִ֣אשֹׁנֹ֔ות וְכִ֥י נִסְתְּר֖וּ מֵעֵינָֽי׃

ישעה 65:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלהי אמן כי נשכחו הצרות הראשנות וכי נסתרו מעיני׃

Links
Isaiah 65:16Isaiah 65:16 Text AnalysisIsaiah 65:16 InterlinearIsaiah 65:16 MultilingualIsaiah 65:16 TSKIsaiah 65:16 Cross ReferencesIsaiah 65:16 Bible HubIsaiah 65:16 Biblia ParalelaIsaiah 65:16 Chinese BibleIsaiah 65:16 French BibleIsaiah 65:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 65:15
Top of Page
Top of Page