Isaiah 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]na-‘ă-lehנַעֲלֶ֤הLet us go upVerb
3063 [e]ḇî-hū-ḏāhבִֽיהוּדָה֙against JudahNoun
6973 [e]ū-nə-qî-ṣen-nāh,וּנְקִיצֶ֔נָּהand mistreat itVerb
1234 [e]wə-naḇ-qi-‘en-nāhוְנַבְקִעֶ֖נָּהand let us make a breachVerb
413 [e]’ê-lê-nū;אֵלֵ֑ינוּtherein forPrep
4427 [e]wə-nam-lîḵוְנַמְלִ֥יךְtherein for us and setVerb
4428 [e]me-leḵמֶ֙לֶךְ֙as kingNoun
8432 [e]bə-ṯō-w-ḵāh,בְּתוֹכָ֔הּin the midstNoun
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2870 [e]ṭā-ḇə-’al.טָֽבְאַֽל׃of TabealNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נַעֲלֶ֤ה בִֽיהוּדָה֙ וּנְקִיצֶ֔נָּה וְנַבְקִעֶ֖נָּה אֵלֵ֑ינוּ וְנַמְלִ֥יךְ מֶ֙לֶךְ֙ בְּתֹוכָ֔הּ אֵ֖ת בֶּן־טָֽבְאַֽל׃ ס

ישעה 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן־טבאל׃ ס

Links
Isaiah 7:6Isaiah 7:6 Text AnalysisIsaiah 7:6 InterlinearIsaiah 7:6 MultilingualIsaiah 7:6 TSKIsaiah 7:6 Cross ReferencesIsaiah 7:6 Bible HubIsaiah 7:6 Biblia ParalelaIsaiah 7:6 Chinese BibleIsaiah 7:6 French BibleIsaiah 7:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 7:5
Top of Page
Top of Page