Jeremiah 10:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8210 [e]šə-p̄ōḵשְׁפֹ֣ךְPour outVerb
2534 [e]ḥă-mā-ṯə-ḵā,חֲמָתְךָ֗your furyNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִם֙the nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]yə-ḏā-‘ū-ḵā,יְדָע֔וּךָdo knowVerb
5921 [e]wə-‘alוְעַל֙and onPrep
4940 [e]miš-pā-ḥō-wṯ,מִשְׁפָּח֔וֹתthe familiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
8034 [e]bə-šim-ḵāבְּשִׁמְךָ֖on your nameNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7121 [e]qā-rā-’ū;קָרָ֑אוּdo callVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
398 [e]’ā-ḵə-lūאָכְל֣וּthey have eaten upVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֗בJacobNoun
398 [e]wa-’ă-ḵā-lu-hūוַאֲכָלֻ֙הוּ֙and devoured himVerb
3615 [e]way-ḵal-lu-hū,וַיְכַלֻּ֔הוּand consumedVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and himAcc
5116 [e]nā-wê-hūנָוֵ֖הוּand have made his dwelling placeNoun
8074 [e]hê-šam-mū.הֵשַֽׁמּוּ׃desolateVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 10:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁפֹ֣ךְ חֲמָתְךָ֗ עַל־הַגֹּויִם֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־יְדָע֔וּךָ וְעַל֙ מִשְׁפָּחֹ֔ות אֲשֶׁ֥ר בְּשִׁמְךָ֖ לֹ֣א קָרָ֑אוּ כִּֽי־אָכְל֣וּ אֶֽת־יַעֲקֹ֗ב וַאֲכָלֻ֙הוּ֙ וַיְכַלֻּ֔הוּ וְאֶת־נָוֵ֖הוּ הֵשַֽׁמּוּ׃ פ

ירמיה 10:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שפך חמתך על־הגוים אשר לא־ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו כי־אכלו את־יעקב ואכלהו ויכלהו ואת־נוהו השמו׃ פ

Links
Jeremiah 10:25Jeremiah 10:25 Text AnalysisJeremiah 10:25 InterlinearJeremiah 10:25 MultilingualJeremiah 10:25 TSKJeremiah 10:25 Cross ReferencesJeremiah 10:25 Bible HubJeremiah 10:25 Biblia ParalelaJeremiah 10:25 Chinese BibleJeremiah 10:25 French BibleJeremiah 10:25 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 10:24
Top of Page
Top of Page