Jeremiah 2:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]hā-lōḵהָלֹ֡ךְGoVerb
7121 [e]wə-qā-rā-ṯāוְקָֽרָאתָ֩and cryVerb
241 [e]ḇə-’ā-zə-nêבְאָזְנֵ֨יin the earsNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
2142 [e]zā-ḵar-tîזָכַ֤רְתִּיI rememberVerb
  lāḵלָךְ֙to youPrep
2617 [e]ḥe-seḏחֶ֣סֶדthe covenant loyaltyNoun
5271 [e]nə-‘ū-ra-yiḵ,נְעוּרַ֔יִךְof your youthNoun
160 [e]’a-hă-ḇaṯאַהֲבַ֖תthe loveNoun
3623 [e]kə-lū-lō-ṯā-yiḵ;כְּלוּלֹתָ֑יִךְof your betrothalsNoun
1980 [e]leḵ-têḵלֶכְתֵּ֤ךְwhen you wentVerb
310 [e]’a-ḥă-rayאַחֲרַי֙after meAdv
4057 [e]bam-miḏ-bār,בַּמִּדְבָּ֔רin the wildernessNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֖רֶץin a landNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2232 [e]zə-rū-‘āh.זְרוּעָֽה׃do [that was] sownVerb
Hebrew Texts
ירמיה 2:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָלֹ֡ךְ וְקָֽרָאתָ֩ בְאָזְנֵי֙ יְרוּשָׁלִַ֜ם לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה זָכַ֤רְתִּי לָךְ֙ חֶ֣סֶד נְעוּרַ֔יִךְ אַהֲבַ֖ת כְּלוּלֹתָ֑יִךְ לֶכְתֵּ֤ךְ אַחֲרַי֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּאֶ֖רֶץ לֹ֥א זְרוּעָֽה׃

ירמיה 2:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה׃

Links
Jeremiah 2:2Jeremiah 2:2 Text AnalysisJeremiah 2:2 InterlinearJeremiah 2:2 MultilingualJeremiah 2:2 TSKJeremiah 2:2 Cross ReferencesJeremiah 2:2 Bible HubJeremiah 2:2 Biblia ParalelaJeremiah 2:2 Chinese BibleJeremiah 2:2 French BibleJeremiah 2:2 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:1
Top of Page
Top of Page