Jeremiah 3:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4513 [e]way-yim-mā-nə-‘ūוַיִּמָּנְע֣וּand have been withheldVerb
7241 [e]rə-ḇi-ḇîm,רְבִבִ֔יםTherefore the showersNoun
4456 [e]ū-mal-qō-wōšוּמַלְק֖וֹשׁand latter rainNoun
3808 [e]lō-wל֣וֹאnotAdv
1961 [e]hā-yāh;הָיָ֑הdo there has beenVerb
4696 [e]ū-mê-ṣaḥוּמֵ֨צַחand foreheadNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֤הof a harlotNoun
2181 [e]zō-w-nāhזוֹנָה֙commit fornicationVerb
1961 [e]hā-yāhהָ֣יָהYet you hadVerb
  lāḵ,לָ֔ךְto youPrep
3985 [e]mê-’antמֵאַ֖נְתְּrefusedVerb
3637 [e]hik-kā-lêm.הִכָּלֵֽם׃to be ashamedVerb
Hebrew Texts
ירמיה 3:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמָּנְע֣וּ רְבִבִ֔ים וּמַלְקֹ֖ושׁ לֹ֣וא הָיָ֑ה וּמֵ֨צַח אִשָּׁ֤ה זֹונָה֙ הָ֣יָה לָ֔ךְ מֵאַ֖נְתְּ הִכָּלֵֽם׃

ירמיה 3:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם׃

Links
Jeremiah 3:3Jeremiah 3:3 Text AnalysisJeremiah 3:3 InterlinearJeremiah 3:3 MultilingualJeremiah 3:3 TSKJeremiah 3:3 Cross ReferencesJeremiah 3:3 Bible HubJeremiah 3:3 Biblia ParalelaJeremiah 3:3 Chinese BibleJeremiah 3:3 French BibleJeremiah 3:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:2
Top of Page
Top of Page