Jeremiah 3:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wā-’ō-mar,וָאֹמַ֗רAnd I saidVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֨יafterAdv
6213 [e]‘ă-śō-w-ṯāhעֲשׂוֹתָ֧הּshe had doneVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֛לֶּהthese youPro
413 [e]’ê-layאֵלַ֥יuntoPrep
7725 [e]tā-šūḇתָּשׁ֖וּב[things] TurnVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־but notAdv
7725 [e]šā-ḇāh;שָׁ֑בָהdo she returnedVerb
  [wat-tê-reh[וַתֵּרֶאה -  
  ḵ]כ] -  
7200 [e](wat-tê-re(וַתֵּ֛רֶאsawVerb
  q)ק)her 
901 [e]bā-ḡō-w-ḏāhבָּגוֹדָ֥הtreacherousAdj
269 [e]’ă-ḥō-w-ṯāhאֲחוֹתָ֖הּsisterNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃JudahNoun
Hebrew Texts
ירמיה 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֹמַ֗ר אַחֲרֵ֨י עֲשֹׂותָ֧הּ אֶת־כָּל־אֵ֛לֶּה אֵלַ֥י תָּשׁ֖וּב וְלֹא־שָׁ֑בָה [וַתֵּרֶאה כ] (וַתֵּ֛רֶא ק) בָּגֹודָ֥ה אֲחֹותָ֖הּ יְהוּדָֽה׃

ירמיה 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר אחרי עשותה את־כל־אלה אלי תשוב ולא־שבה [ותראה כ] (ותרא ק) בגודה אחותה יהודה׃

Links
Jeremiah 3:7Jeremiah 3:7 Text AnalysisJeremiah 3:7 InterlinearJeremiah 3:7 MultilingualJeremiah 3:7 TSKJeremiah 3:7 Cross ReferencesJeremiah 3:7 Bible HubJeremiah 3:7 Biblia ParalelaJeremiah 3:7 Chinese BibleJeremiah 3:7 French BibleJeremiah 3:7 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:6
Top of Page
Top of Page