Jeremiah 46:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַל־notAdv
5127 [e]yā-nūsיָנ֣וּסdo let flee awayVerb
7031 [e]haq-qal,הַקַּ֔לLet not the swiftAdj
408 [e]wə-’al-וְאַל־norAdv
4422 [e]yim-mā-lêṭיִמָּלֵ֖טescapeVerb
1368 [e]hag-gib-bō-wr;הַגִּבּ֑וֹרthe mighty manAdj
6828 [e]ṣā-p̄ō-w-nāhצָפ֙וֹנָה֙toward the northNoun
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
3027 [e]yaḏיַ֣ד.. .. ..Noun
5104 [e]nə-har-נְהַר־the riverNoun
6578 [e]pə-rāṯ,פְּרָ֔תEuphratesNoun
3782 [e]kā-šə-lūכָּשְׁל֖וּthey shall stumbleVerb
5307 [e]wə-nā-p̄ā-lū.וְנָפָֽלוּ׃and fallVerb
Hebrew Texts
ירמיה 46:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַל־יָנ֣וּס הַקַּ֔ל וְאַל־יִמָּלֵ֖ט הַגִּבֹּ֑ור צָפֹ֙ונָה֙ עַל־יַ֣ד נְהַר־פְּרָ֔ת כָּשְׁל֖וּ וְנָפָֽלוּ׃

ירמיה 46:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־ינוס הקל ואל־ימלט הגבור צפונה על־יד נהר־פרת כשלו ונפלו׃

Links
Jeremiah 46:6Jeremiah 46:6 Text AnalysisJeremiah 46:6 InterlinearJeremiah 46:6 MultilingualJeremiah 46:6 TSKJeremiah 46:6 Cross ReferencesJeremiah 46:6 Bible HubJeremiah 46:6 Biblia ParalelaJeremiah 46:6 Chinese BibleJeremiah 46:6 French BibleJeremiah 46:6 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:5
Top of Page
Top of Page