Jeremiah 49:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
168 [e]’ā-ho-lê-hemאָהֳלֵיהֶ֤םTheir tentsNoun
6629 [e]wə-ṣō-nāmוְצֹאנָם֙and their flocksNoun
3947 [e]yiq-qā-ḥū,יִקָּ֔חוּshall they take awayVerb
3407 [e]yə-rî-‘ō-w-ṯê-hemיְרִיעוֹתֵיהֶ֧םto themselves their curtainsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3627 [e]kə-lê-hemכְּלֵיהֶ֛םtheir vesselsNoun
1581 [e]ū-ḡə-mal-lê-hemוּגְמַלֵּיהֶ֖םand their camelsNoun
5375 [e]yiś-’ūיִשְׂא֣וּthey shall takeVerb
1992 [e]lā-hem;לָהֶ֑םand theyPro
7121 [e]wə-qā-rə-’ūוְקָרְא֧וּand they shall cryVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֛םto themPrep
4032 [e]mā-ḡō-wrמָג֖וֹרFearNoun
5439 [e]mis-sā-ḇîḇ.מִסָּבִֽיב׃on everySubst
Hebrew Texts
ירמיה 49:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָהֳלֵיהֶ֤ם וְצֹאנָם֙ יִקָּ֔חוּ יְרִיעֹותֵיהֶ֧ם וְכָל־כְּלֵיהֶ֛ם וּגְמַלֵּיהֶ֖ם יִשְׂא֣וּ לָהֶ֑ם וְקָרְא֧וּ עֲלֵיהֶ֛ם מָגֹ֖ור מִסָּבִֽיב׃

ירמיה 49:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכל־כליהם וגמליהם ישאו להם וקראו עליהם מגור מסביב׃

Links
Jeremiah 49:29Jeremiah 49:29 Text AnalysisJeremiah 49:29 InterlinearJeremiah 49:29 MultilingualJeremiah 49:29 TSKJeremiah 49:29 Cross ReferencesJeremiah 49:29 Bible HubJeremiah 49:29 Biblia ParalelaJeremiah 49:29 Chinese BibleJeremiah 49:29 French BibleJeremiah 49:29 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 49:28
Top of Page
Top of Page