Jeremiah 51:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]wə-šil-laḥ-tîוְשִׁלַּחְתִּ֨יAnd will sendVerb
894 [e]lə-ḇā-ḇelלְבָבֶ֤ל ׀to BabylonNoun
2114 [e]zā-rîmזָרִים֙fannersVerb
2219 [e]wə-zê-rū-hā,וְזֵר֔וּהָthat shall fan herVerb
1238 [e]wî-ḇō-qə-qūוִיבֹקְק֖וּand shall emptyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
776 [e]’ar-ṣāh;אַרְצָ֑הּlandNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1961 [e]hā-yūהָי֥וּthey shall beVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֛יהָagainstPrep
5439 [e]mis-sā-ḇîḇמִסָּבִ֖יבFor on everySubst
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםto her In the dayNoun
7451 [e]rā-‘āh.רָעָֽה׃of troubleAdj
Hebrew Texts
ירמיה 51:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁלַּחְתִּ֨י לְבָבֶ֤ל ׀ זָרִים֙ וְזֵר֔וּהָ וִיבֹקְק֖וּ אֶת־אַרְצָ֑הּ כִּֽי־הָי֥וּ עָלֶ֛יהָ מִסָּבִ֖יב בְּיֹ֥ום רָעָֽה׃

ירמיה 51:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלחתי לבבל ׀ זרים וזרוה ויבקקו את־ארצה כי־היו עליה מסביב ביום רעה׃

Links
Jeremiah 51:2Jeremiah 51:2 Text AnalysisJeremiah 51:2 InterlinearJeremiah 51:2 MultilingualJeremiah 51:2 TSKJeremiah 51:2 Cross ReferencesJeremiah 51:2 Bible HubJeremiah 51:2 Biblia ParalelaJeremiah 51:2 Chinese BibleJeremiah 51:2 French BibleJeremiah 51:2 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:1
Top of Page
Top of Page