Job 14:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁso manNoun
7901 [e]šā-ḵaḇ,שָׁכַ֗בlies downVerb
3808 [e]wə-lō-וְֽלֹא־and notAdv
6965 [e]yā-qūmיָ֫ק֥וּםdo risesVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־until [are]Prep
1115 [e]bil-tîבִּלְתִּ֣יno moreSubst
8064 [e]ma-yimשָׁ֭מַיִםthe heavensNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6974 [e]yā-qî-ṣū;יָקִ֑יצוּdo awakeVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־norAdv
5782 [e]yê-‘ō-rū,יֵ֝עֹ֗רוּbe raisedVerb
8142 [e]miš-šə-nā-ṯām.מִשְּׁנָתָֽם׃out of their sleepNoun
Hebrew Texts
איוב 14:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֥ישׁ שָׁכַ֗ב וְֽלֹא־יָ֫ק֥וּם עַד־בִּלְתִּ֣י מַיִם לֹ֣א יָקִ֑יצוּ וְלֹֽא־יֵ֝עֹ֗רוּ מִשְּׁנָתָֽם׃

איוב 14:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיש שכב ולא־יקום עד־בלתי מים לא יקיצו ולא־יערו משנתם׃

Links
Job 14:12Job 14:12 Text AnalysisJob 14:12 InterlinearJob 14:12 MultilingualJob 14:12 TSKJob 14:12 Cross ReferencesJob 14:12 Bible HubJob 14:12 Biblia ParalelaJob 14:12 Chinese BibleJob 14:12 French BibleJob 14:12 German Bible

Bible Hub
Job 14:11
Top of Page
Top of Page