Job 19:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2088 [e]zehזֶ֤הThesePro
6235 [e]‘e-śerעֶ֣שֶׂרtenNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîmפְּ֭עָמִיםtimesNoun
3637 [e]taḵ-lî-mū-nî;תַּכְלִימ֑וּנִיhave you reproachedVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
954 [e]ṯê-ḇō-šū,תֵ֝בֹ֗שׁוּdo ashamedVerb
1970 [e]tah-kə-rū-תַּהְכְּרוּ־[that] you make yourselves strangeVerb
  lî.לִֽי׃toPrep
Hebrew Texts
איוב 19:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זֶ֤ה עֶ֣שֶׂר פְּ֭עָמִים תַּכְלִימ֑וּנִי לֹֽא־תֵ֝בֹ֗שׁוּ תַּהְכְּרוּ־לִֽי׃

איוב 19:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זה עשר פעמים תכלימוני לא־תבשו תהכרו־לי׃

Links
Job 19:3Job 19:3 Text AnalysisJob 19:3 InterlinearJob 19:3 MultilingualJob 19:3 TSKJob 19:3 Cross ReferencesJob 19:3 Bible HubJob 19:3 Biblia ParalelaJob 19:3 Chinese BibleJob 19:3 French BibleJob 19:3 German Bible

Bible Hub
Job 19:2
Top of Page
Top of Page