Joshua 18:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֤וּAnd wentVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָֽאֲנָשִׁים֙the menNoun
5674 [e]way-ya-‘aḇ-rūוַיַּעַבְר֣וּand passed throughVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣ,בָאָ֔רֶץthe landNoun
3789 [e]way-yiḵ-tə-ḇū-hāוַיִּכְתְּב֧וּהָand describedVerb
5892 [e]le-‘ā-rîmלֶֽעָרִ֛יםit by citiesNoun
7651 [e]lə-šiḇ-‘āhלְשִׁבְעָ֥הin sevenNoun
2506 [e]ḥă-lā-qîmחֲלָקִ֖יםpartsNoun
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄er;סֵ֑פֶרa bookNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֧אוּand cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֛עַ[again] JoshuaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶ֖הthe hostNoun
7887 [e]ši-lōh.שִׁלֹֽה׃at ShilohNoun
Hebrew Texts
יהושע 18:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכ֤וּ הָֽאֲנָשִׁים֙ וַיַּעַבְר֣וּ בָאָ֔רֶץ וַיִּכְתְּב֧וּהָ לֶֽעָרִ֛ים לְשִׁבְעָ֥ה חֲלָקִ֖ים עַל־סֵ֑פֶר וַיָּבֹ֧אוּ אֶל־יְהֹושֻׁ֛עַ אֶל־הַֽמַּחֲנֶ֖ה שִׁלֹֽה׃

יהושע 18:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על־ספר ויבאו אל־יהושע אל־המחנה שלה׃

Links
Joshua 18:9Joshua 18:9 Text AnalysisJoshua 18:9 InterlinearJoshua 18:9 MultilingualJoshua 18:9 TSKJoshua 18:9 Cross ReferencesJoshua 18:9 Bible HubJoshua 18:9 Biblia ParalelaJoshua 18:9 Chinese BibleJoshua 18:9 French BibleJoshua 18:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 18:8
Top of Page
Top of Page