Joshua 8:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֨םthe peopleNoun
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָ֜ה[even the people] of warNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
854 [e]’it-tōw,אִתּ֗וֹwithPrep
5927 [e]‘ā-lūעָלוּ֙went upVerb
5066 [e]way-yig-gə-šū,וַֽיִּגְּשׁ֔וּand drew nearVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּand cameVerb
5048 [e]ne-ḡeḏנֶ֣גֶדbeforeSubst
5892 [e]hā-‘îr;הָעִ֑ירthe cityNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנוּ֙and pitchedVerb
6828 [e]miṣ-ṣə-p̄ō-wnמִצְּפ֣וֹןon the northNoun
5857 [e]lā-‘ay,לָעַ֔יof AiNoun
1516 [e]wə-hag-gayוְהַגַּ֖י[there was] now [there was] a valleyNoun
  [bê-nōw[בֵּינֹו -  
  ḵ]כ] -  
996 [e](bê-nāw(בֵּינָ֥יוbetweenPrep
  q)ק) -  
996 [e]ū-ḇên-וּבֵין־and between themPrep
5857 [e]hā-‘āy.הָעָֽי׃and AiNoun
Hebrew Texts
יהושע 8:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־הָעָ֨ם הַמִּלְחָמָ֜ה אֲשֶׁ֣ר אִתֹּ֗ו עָלוּ֙ וַֽיִּגְּשׁ֔וּ וַיָּבֹ֖אוּ נֶ֣גֶד הָעִ֑יר וַֽיַּחֲנוּ֙ מִצְּפֹ֣ון לָעַ֔י וְהַגַּ֖י [בֵּינֹו כ] (בֵּינָ֥יו ק) וּבֵין־הָעָֽי׃

יהושע 8:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי [בינו כ] (ביניו ק) ובין־העי׃

Links
Joshua 8:11Joshua 8:11 Text AnalysisJoshua 8:11 InterlinearJoshua 8:11 MultilingualJoshua 8:11 TSKJoshua 8:11 Cross ReferencesJoshua 8:11 Bible HubJoshua 8:11 Biblia ParalelaJoshua 8:11 Chinese BibleJoshua 8:11 French BibleJoshua 8:11 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:10
Top of Page
Top of Page