Joshua 9:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אnotAdv
5221 [e]hik-kūmהִכּוּם֙do struckVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
7650 [e]niš-bə-‘ūנִשְׁבְּע֤וּhad swornVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
5387 [e]nə-śî-’êנְשִׂיאֵ֣יthe princesNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָֽעֵדָ֔הof the congregationNoun
3068 [e]Yah-wehבַּֽיהוָ֖הto them by the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
3885 [e]way-yil-lō-nūוַיִּלֹּ֥נוּAnd grumbledVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֖הthe congregationNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
5387 [e]han-nə-śî-’îm.הַנְּשִׂיאִֽים׃the princesNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֤א הִכּוּם֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כִּֽי־נִשְׁבְּע֤וּ לָהֶם֙ נְשִׂיאֵ֣י הָֽעֵדָ֔ה בַּֽיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּלֹּ֥נוּ כָל־הָעֵדָ֖ה עַל־הַנְּשִׂיאִֽים׃

יהושע 9:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא הכום בני ישראל כי־נשבעו להם נשיאי העדה ביהוה אלהי ישראל וילנו כל־העדה על־הנשיאים׃

Links
Joshua 9:18Joshua 9:18 Text AnalysisJoshua 9:18 InterlinearJoshua 9:18 MultilingualJoshua 9:18 TSKJoshua 9:18 Cross ReferencesJoshua 9:18 Bible HubJoshua 9:18 Biblia ParalelaJoshua 9:18 Chinese BibleJoshua 9:18 French BibleJoshua 9:18 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:17
Top of Page
Top of Page