Judges 15:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6770 [e]way-yiṣ-māוַיִּצְמָא֮And thirstyVerb
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹד֒he was veryAdj
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אand calledVerb
413 [e]’el-אֶל־onPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
559 [e]way-yō-mar,וַיֹּאמַ֔רand saidVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּה֙youPro
5414 [e]nā-ṯa-tāנָתַ֣תָּhave givenVerb
3027 [e]ḇə-yaḏ-בְיַֽד־by the handNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵā,עַבְדְּךָ֔of your servantNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8668 [e]hat-tə-šū-‘āhהַתְּשׁוּעָ֥הdeliveranceNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-lāhהַגְּדֹלָ֖הgreatAdj
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthisPro
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙nowAdv
4191 [e]’ā-mūṯאָמ֣וּתshall I dieVerb
6772 [e]baṣ-ṣā-mā,בַּצָּמָ֔אof thirstNoun
5307 [e]wə-nā-p̄al-tîוְנָפַלְתִּ֖יand fallVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֥דinto the handsNoun
6189 [e]hā-‘ă-rê-lîm.הָעֲרֵלִֽים׃of the uncircumcisedNoun
Hebrew Texts
שופטים 15:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּצְמָא֮ מְאֹד֒ וַיִּקְרָ֤א אֶל־יְהוָה֙ וַיֹּאמַ֔ר אַתָּה֙ נָתַ֣תָּ בְיַֽד־עַבְדְּךָ֔ אֶת־הַתְּשׁוּעָ֥ה הַגְּדֹלָ֖ה הַזֹּ֑את וְעַתָּה֙ אָמ֣וּת בַּצָּמָ֔א וְנָפַלְתִּ֖י בְּיַ֥ד הָעֲרֵלִֽים׃

שופטים 15:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצמא מאד ויקרא אל־יהוה ויאמר אתה נתת ביד־עבדך את־התשועה הגדלה הזאת ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים׃

Links
Judges 15:18Judges 15:18 Text AnalysisJudges 15:18 InterlinearJudges 15:18 MultilingualJudges 15:18 TSKJudges 15:18 Cross ReferencesJudges 15:18 Bible HubJudges 15:18 Biblia ParalelaJudges 15:18 Chinese BibleJudges 15:18 French BibleJudges 15:18 German Bible

Bible Hub
Judges 15:17
Top of Page
Top of Page