Judges 9:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֤אמֶרand saidVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
8384 [e]hat-tə-’ê-nāh,הַתְּאֵנָ֔הBut the fig treeNoun
2308 [e]he-ḥo-ḏal-tîהֶחֳדַ֙לְתִּי֙Should I forsakeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4987 [e]mā-ṯə-qî,מָתְקִ֔יmy sweetnessNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8570 [e]tə-nū-ḇā-ṯîתְּנוּבָתִ֖יfruitNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-w-ḇāh;הַטּוֹבָ֑הmy goodAdj
1980 [e]wə-hā-laḵ-tî,וְהָ֣לַכְתִּ֔יand goVerb
5128 [e]lā-nū-a‘לָנ֖וּעַto waveVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
6086 [e]hā-‘ê-ṣîm.הָעֵצִֽים׃the treesNoun
Hebrew Texts
שופטים 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ הַתְּאֵנָ֔ה הֶחֳדַ֙לְתִּי֙ אֶת־מָתְקִ֔י וְאֶת־תְּנוּבָתִ֖י הַטֹּובָ֑ה וְהָ֣לַכְתִּ֔י לָנ֖וּעַ עַל־הָעֵצִֽים׃

שופטים 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר להם התאנה החדלתי את־מתקי ואת־תנובתי הטובה והלכתי לנוע על־העצים׃

Links
Judges 9:11Judges 9:11 Text AnalysisJudges 9:11 InterlinearJudges 9:11 MultilingualJudges 9:11 TSKJudges 9:11 Cross ReferencesJudges 9:11 Bible HubJudges 9:11 Biblia ParalelaJudges 9:11 Chinese BibleJudges 9:11 French BibleJudges 9:11 German Bible

Bible Hub
Judges 9:10
Top of Page
Top of Page