Judges 9:51
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4026 [e]ū-miḡ-dal-וּמִגְדַּל־But towerNoun
5797 [e]‘ōzעֹז֮there was a strongNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הBut there wasVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-wḵ-בְתוֹךְ־in the centerNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֒the cityNoun
5127 [e]way-yā-nu-sūוַיָּנֻ֨סוּand fledVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֜מָּהthereAdv
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֣יםall the menNoun
802 [e]wə-han-nā-šîm,וְהַנָּשִׁ֗יםand womenNoun
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙and allNoun
1167 [e]ba-‘ă-lêבַּעֲלֵ֣יtheyNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירof the cityNoun
5462 [e]way-yis-gə-rūוַֽיִּסְגְּר֖וּand shutVerb
1157 [e]ba-‘ă-ḏām;בַּעֲדָ֑םtoPrep
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲל֖וּand got them upVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
1406 [e]gaḡגַּ֥גthe topNoun
4026 [e]ham-miḡ-dāl.הַמִּגְדָּֽל׃of the towerNoun
Hebrew Texts
שופטים 9:51 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִגְדַּל־עֹז֮ הָיָ֣ה בְתֹוךְ־הָעִיר֒ וַיָּנֻ֨סוּ שָׁ֜מָּה כָּל־הָאֲנָשִׁ֣ים וְהַנָּשִׁ֗ים וְכֹל֙ בַּעֲלֵ֣י הָעִ֔יר וַֽיִּסְגְּר֖וּ בַּעֲדָ֑ם וַֽיַּעֲל֖וּ עַל־גַּ֥ג הַמִּגְדָּֽל׃

שופטים 9:51 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומגדל־עז היה בתוך־העיר וינסו שמה כל־האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על־גג המגדל׃

Links
Judges 9:51Judges 9:51 Text AnalysisJudges 9:51 InterlinearJudges 9:51 MultilingualJudges 9:51 TSKJudges 9:51 Cross ReferencesJudges 9:51 Bible HubJudges 9:51 Biblia ParalelaJudges 9:51 Chinese BibleJudges 9:51 French BibleJudges 9:51 German Bible

Bible Hub
Judges 9:50
Top of Page
Top of Page