Lamentations 1:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2932 [e]ṭum-’ā-ṯāhטֻמְאָתָ֣הּfilthinessNoun
7757 [e]bə-šū-le-hā,בְּשׁוּלֶ֗יהָ[is] in her skirtsNoun
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
2142 [e]zā-ḵə-rāhזָֽכְרָה֙do she remembers herVerb
319 [e]’a-ḥă-rî-ṯāh,אַחֲרִיתָ֔הּlast endNoun
3381 [e]wat-tê-reḏוַתֵּ֣רֶדtherefore she came downVerb
6382 [e]pə-lā-’îm,פְּלָאִ֔יםwonderfullyNoun
369 [e]’ênאֵ֥יןshe had noPrt
5162 [e]mə-na-ḥêmמְנַחֵ֖םcomforterVerb
  lāh;לָ֑הּtoPrep
7200 [e]rə-’êhרְאֵ֤הbeholdVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙O LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6040 [e]‘ā-nə-yî,עָנְיִ֔יmy afflictionNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
1431 [e]hiḡ-dîlהִגְדִּ֖ילhas magnifiedVerb
341 [e]’ō-w-yêḇ.אוֹיֵֽב׃the enemyNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
טֻמְאָתָ֣הּ בְּשׁוּלֶ֗יהָ לֹ֤א זָֽכְרָה֙ אַחֲרִיתָ֔הּ וַתֵּ֣רֶד פְּלָאִ֔ים אֵ֥ין מְנַחֵ֖ם לָ֑הּ רְאֵ֤ה יְהוָה֙ אֶת־עָנְיִ֔י כִּ֥י הִגְדִּ֖יל אֹויֵֽב׃ ס

איכה 1:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את־עניי כי הגדיל אויב׃ ס

Links
Lamentations 1:9Lamentations 1:9 Text AnalysisLamentations 1:9 InterlinearLamentations 1:9 MultilingualLamentations 1:9 TSKLamentations 1:9 Cross ReferencesLamentations 1:9 Bible HubLamentations 1:9 Biblia ParalelaLamentations 1:9 Chinese BibleLamentations 1:9 French BibleLamentations 1:9 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:8
Top of Page
Top of Page