Lamentations 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6475 [e]pā-ṣūפָּצ֨וּhave openedVerb
5921 [e]‘ā-la-yiḵעָלַ֤יִךְagainstPrep
6310 [e]pî-hemפִּיהֶם֙their mouthNoun
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
341 [e]’ō-wy-ḇa-yiḵ,א֣וֹיְבַ֔יִךְyour enemiesNoun
8319 [e]šā-rə-qūשָֽׁרְקוּ֙they hissVerb
2786 [e]way-ya-ḥar-qū-וַיַּֽחַרְקוּ־and gnashVerb
8127 [e]šên,שֵׁ֔ןthe teethNoun
559 [e]’ā-mə-rūאָמְר֖וּthey sayVerb
1104 [e]bil-lā-‘ə-nū;בִּלָּ֑עְנוּ[her] We have swallowed upVerb
389 [e]’aḵאַ֣ךְcertainlyAdv
2088 [e]zehזֶ֥הthisPro
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֛וֹם[is] the dayNoun
6960 [e]šeq-qiw-wî-nu-hūשֶׁקִּוִּינֻ֖הוּthat we looked forVerb
4672 [e]mā-ṣā-nūמָצָ֥אנוּwe have foundVerb
7200 [e]rā-’î-nū.רָאִֽינוּ׃we have seenVerb
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פָּצ֨וּ עָלַ֤יִךְ פִּיהֶם֙ כָּל־אֹ֣ויְבַ֔יִךְ שָֽׁרְקוּ֙ וַיַּֽחַרְקוּ־שֵׁ֔ן אָמְר֖וּ בִּלָּ֑עְנוּ אַ֣ךְ זֶ֥ה הַיֹּ֛ום שֶׁקִּוִּינֻ֖הוּ מָצָ֥אנוּ רָאִֽינוּ׃ ס

איכה 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פצו עליך פיהם כל־אויביך שרקו ויחרקו־שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃ ס

Links
Lamentations 2:16Lamentations 2:16 Text AnalysisLamentations 2:16 InterlinearLamentations 2:16 MultilingualLamentations 2:16 TSKLamentations 2:16 Cross ReferencesLamentations 2:16 Bible HubLamentations 2:16 Biblia ParalelaLamentations 2:16 Chinese BibleLamentations 2:16 French BibleLamentations 2:16 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:15
Top of Page
Top of Page