Lamentations 2:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]rə-’êhרְאֵ֤הBeholdVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙O LORDNoun
5027 [e]wə-hab-bî-ṭāh,וְֽהַבִּ֔יטָהand considerVerb
4310 [e]lə-mîלְמִ֖יWith whomPro
5953 [e]‘ō-w-lal-tāעוֹלַ֣לְתָּyou have doneVerb
3541 [e]kōh;כֹּ֑הthisAdv
518 [e]’im-אִם־loConj
398 [e]tō-ḵal-nāhתֹּאכַ֨לְנָהshall eatVerb
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֤יםthe womenNoun
6529 [e]pir-yāmפִּרְיָם֙their fruitNoun
5768 [e]‘ō-lă-lêעֹלֲלֵ֣יchildrenNoun
2949 [e]ṭip-pu-ḥîm,טִפֻּחִ֔יםof a span longNoun
518 [e]’im-אִם־loConj
2026 [e]yê-hā-rêḡיֵהָרֵ֛גbe slainVerb
4720 [e]bə-miq-dašבְּמִקְדַּ֥שׁIn the sanctuaryNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֖יof the LordNoun
3548 [e]kō-hênכֹּהֵ֥ןshall the priestNoun
5030 [e]wə-nā-ḇî.וְנָבִֽיא׃and the prophetNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רְאֵ֤ה יְהוָה֙ וְֽהַבִּ֔יטָה לְמִ֖י עֹולַ֣לְתָּ כֹּ֑ה אִם־תֹּאכַ֨לְנָה נָשִׁ֤ים פִּרְיָם֙ עֹלֲלֵ֣י טִפֻּחִ֔ים אִם־יֵהָרֵ֛ג בְּמִקְדַּ֥שׁ אֲדֹנָ֖י כֹּהֵ֥ן וְנָבִֽיא׃ ס

איכה 2:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם־תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם־יהרג במקדש אדני כהן ונביא׃ ס

Links
Lamentations 2:20Lamentations 2:20 Text AnalysisLamentations 2:20 InterlinearLamentations 2:20 MultilingualLamentations 2:20 TSKLamentations 2:20 Cross ReferencesLamentations 2:20 Bible HubLamentations 2:20 Biblia ParalelaLamentations 2:20 Chinese BibleLamentations 2:20 French BibleLamentations 2:20 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:19
Top of Page
Top of Page