Micah 2:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
802 [e]nə-šêנְשֵׁ֤יThe womenNoun
5971 [e]‘am-mîעַמִּי֙of my peopleNoun
1644 [e]tə-ḡā-rə-šūn,תְּגָ֣רְשׁ֔וּןhave you cast outVerb
1004 [e]mib-bêṯמִבֵּ֖יתhousesNoun
8588 [e]ta-‘ă-nu-ḡe-hā;תַּֽעֲנֻגֶ֑יהָfrom their pleasantNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַל֙fromPrep
5768 [e]‘ō-lā-le-hā,עֹֽלָלֶ֔יהָtheir childrenNoun
3947 [e]tiq-ḥūתִּקְח֥וּhave you taken awayVerb
1926 [e]hă-ḏā-rîהֲדָרִ֖יmy gloryNoun
5769 [e]lə-‘ō-w-lām.לְעוֹלָֽם׃foreverNoun
Hebrew Texts
מיכה 2:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נְשֵׁ֤י עַמִּי֙ תְּגָ֣רְשׁ֔וּן מִבֵּ֖ית תַּֽעֲנֻגֶ֑יהָ מֵעַל֙ עֹֽלָלֶ֔יהָ תִּקְח֥וּ הֲדָרִ֖י לְעֹולָֽם׃

מיכה 2:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם׃

Links
Micah 2:9Micah 2:9 Text AnalysisMicah 2:9 InterlinearMicah 2:9 MultilingualMicah 2:9 TSKMicah 2:9 Cross ReferencesMicah 2:9 Bible HubMicah 2:9 Biblia ParalelaMicah 2:9 Chinese BibleMicah 2:9 French BibleMicah 2:9 German Bible

Bible Hub
Micah 2:8
Top of Page
Top of Page