Micah 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-ṯê-reוְתֵרֶ֤אand shall seeVerb
341 [e]’ō-yaḇ-tîאֹיַ֙בְתִּי֙[she that is] Then my enemyNoun
3680 [e]ū-ṯə-ḵas-se-hāוּתְכַסֶּ֣הָand shall cover [it]Verb
955 [e]ḇū-šāh,בוּשָׁ֔הAnd shame herNoun
559 [e]hā-’ō-mə-rāhהָאֹמְרָ֣הthat saidVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
346 [e]’ay-yōwאַיּ֖וֹWhereInt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הis the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hā-yiḵ;אֱלֹהָ֑יִךְyour GodNoun
5869 [e]‘ê-nayעֵינַי֙My eyesNoun
7200 [e]tir-’en-nāhתִּרְאֶ֣ינָּהshall beholdVerb
  bāh,בָּ֔הּinPrep
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֛הnowAdv
1961 [e]tih-yehתִּֽהְיֶ֥הshall she beVerb
4823 [e]lə-mir-māsלְמִרְמָ֖סtrodden downNoun
2916 [e]kə-ṭîṭכְּטִ֥יטas the mireNoun
2351 [e]ḥū-ṣō-wṯ.חוּצֽוֹת׃of the streetsNoun
Hebrew Texts
מיכה 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְתֵרֶ֤א אֹיַ֙בְתִּי֙ וּתְכַסֶּ֣הָ בוּשָׁ֔ה הָאֹמְרָ֣ה אֵלַ֔י אַיֹּ֖ו יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יִךְ עֵינַי֙ תִּרְאֶ֣ינָּה בָּ֔הּ עַתָּ֛ה תִּֽהְיֶ֥ה לְמִרְמָ֖ס כְּטִ֥יט חוּצֹֽות׃

מיכה 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃

Links
Micah 7:10Micah 7:10 Text AnalysisMicah 7:10 InterlinearMicah 7:10 MultilingualMicah 7:10 TSKMicah 7:10 Cross ReferencesMicah 7:10 Bible HubMicah 7:10 Biblia ParalelaMicah 7:10 Chinese BibleMicah 7:10 French BibleMicah 7:10 German Bible

Bible Hub
Micah 7:9
Top of Page
Top of Page