Nehemiah 12:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]ū-mê-‘alוּמֵעַ֣לand abovePrep
8179 [e]lə-ša-‘ar-לְשַֽׁעַר־the gateNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶ֠פְרַיִםof EphraimNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and abovePrep
8179 [e]ša-‘arשַׁ֨עַרgateNoun
3466 [e]hay-šā-nāhהַיְשָׁנָ֜הJeshanahNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־andPrep
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
1709 [e]had-dā-ḡîm,הַדָּגִ֗יםthe fishNoun
4026 [e]ū-miḡ-dalוּמִגְדַּ֤לand the towerNoun
2606 [e]ḥă-nan-’êlחֲנַנְאֵל֙of HananeelNoun
4026 [e]ū-miḡ-dalוּמִגְדַּ֣לand the towerNoun
3968 [e]ham-mê-’āh,הַמֵּאָ֔הof MeahNoun
5704 [e]wə-‘aḏוְעַ֖דand even toPrep
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
6629 [e]haṣ-ṣōn;הַצֹּ֑אןthe sheepNoun
5975 [e]wə-‘ā-mə-ḏū,וְעָ֣מְד֔וּand they stood stillVerb
8179 [e]bə-ša-‘arבְּשַׁ֖עַרat the GateNoun
4307 [e]ham-maṭ-ṭā-rāh.הַמַּטָּרָֽה׃in the prisonNoun
Hebrew Texts
נחמיה 12:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵעַ֣ל לְשַֽׁעַר־אֶ֠פְרַיִם וְעַל־שַׁ֨עַר הַיְשָׁנָ֜ה וְעַל־שַׁ֣עַר הַדָּגִ֗ים וּמִגְדַּ֤ל חֲנַנְאֵל֙ וּמִגְדַּ֣ל הַמֵּאָ֔ה וְעַ֖ד שַׁ֣עַר הַצֹּ֑אן וְעָ֣מְד֔וּ בְּשַׁ֖עַר הַמַּטָּרָֽה׃

נחמיה 12:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעל לשער־אפרים ועל־שער הישנה ועל־שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה׃

Links
Nehemiah 12:39Nehemiah 12:39 Text AnalysisNehemiah 12:39 InterlinearNehemiah 12:39 MultilingualNehemiah 12:39 TSKNehemiah 12:39 Cross ReferencesNehemiah 12:39 Bible HubNehemiah 12:39 Biblia ParalelaNehemiah 12:39 Chinese BibleNehemiah 12:39 French BibleNehemiah 12:39 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 12:38
Top of Page
Top of Page