Nehemiah 5:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3426 [e]wə-yêšוְיֵשׁ֙[Some] also there wereSubst
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
559 [e]’ō-mə-rîm,אֹמְרִ֔יםsaidVerb
7704 [e]śə-ḏō-ṯê-nūשְׂדֹתֵ֛ינוּour landsNoun
3754 [e]ū-ḵə-rā-mê-nūוּכְרָמֵ֥ינוּand vineyardsNoun
1004 [e]ū-ḇāt-tê-nūוּבָתֵּ֖ינוּand housesNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֣חְנוּWePro
6148 [e]‘ō-rə-ḇîm;עֹרְבִ֑יםhave mortgagedVerb
3947 [e]wə-niq-ḥāhוְנִקְחָ֥הthat we might buyVerb
1715 [e]ḏā-ḡānדָגָ֖ןgrainNoun
7458 [e]bā-rā-‘āḇ.בָּרָעָֽב׃because of the famineNoun
Hebrew Texts
נחמיה 5:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵשׁ֙ אֲשֶׁ֣ר אֹמְרִ֔ים שְׂדֹתֵ֛ינוּ וּכְרָמֵ֥ינוּ וּבָתֵּ֖ינוּ אֲנַ֣חְנוּ עֹרְבִ֑ים וְנִקְחָ֥ה דָגָ֖ן בָּרָעָֽב׃

נחמיה 5:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב׃

Links
Nehemiah 5:3Nehemiah 5:3 Text AnalysisNehemiah 5:3 InterlinearNehemiah 5:3 MultilingualNehemiah 5:3 TSKNehemiah 5:3 Cross ReferencesNehemiah 5:3 Bible HubNehemiah 5:3 Biblia ParalelaNehemiah 5:3 Chinese BibleNehemiah 5:3 French BibleNehemiah 5:3 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 5:2
Top of Page
Top of Page