Nehemiah 5:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3426 [e]wə-yêšוְיֵשׁ֙For there wereSubst
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
559 [e]’ō-mə-rîm,אֹמְרִ֔יםsaidVerb
1121 [e]bā-nê-nūבָּנֵ֥ינוּour sonsNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯê-nūוּבְנֹתֵ֖ינוּand our daughersNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֣חְנוּWe [are]Pro
7227 [e]rab-bîm;רַבִּ֑יםmanyAdj
3947 [e]wə-niq-ḥāhוְנִקְחָ֥הtherefore we take upVerb
1715 [e]ḏā-ḡānדָגָ֖ןgrainNoun
398 [e]wə-nō-ḵə-lāhוְנֹאכְלָ֥הand [for them] that we may eatVerb
2421 [e]wə-niḥ-yeh.וְנִחְיֶֽה׃and liveVerb
Hebrew Texts
נחמיה 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵשׁ֙ אֲשֶׁ֣ר אֹמְרִ֔ים בָּנֵ֥ינוּ וּבְנֹתֵ֖ינוּ אֲנַ֣חְנוּ רַבִּ֑ים וְנִקְחָ֥ה דָגָ֖ן וְנֹאכְלָ֥ה וְנִחְיֶֽה׃

נחמיה 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה׃

Links
Nehemiah 5:2Nehemiah 5:2 Text AnalysisNehemiah 5:2 InterlinearNehemiah 5:2 MultilingualNehemiah 5:2 TSKNehemiah 5:2 Cross ReferencesNehemiah 5:2 Bible HubNehemiah 5:2 Biblia ParalelaNehemiah 5:2 Chinese BibleNehemiah 5:2 French BibleNehemiah 5:2 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 5:1
Top of Page
Top of Page