Nehemiah 5:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wā-’ō-mə-rāhוָאֹמְרָ֣הAnd I saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םto themPrep
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֣חְנוּWePro
7069 [e]qā-nî-nūקָ֠נִינוּhave redeemedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
251 [e]’a-ḥê-nūאַחֵ֨ינוּour brothersNoun
3064 [e]hay-yə-hū-ḏîmהַיְּהוּדִ֜יםthe JewsNoun
4376 [e]han-nim-kā-rîmהַנִּמְכָּרִ֤יםthat were soldVerb
1471 [e]lag-gō-w-yimלַגּוֹיִם֙to the nationsNoun
1767 [e]kə-ḏêכְּדֵ֣יWe according to our abilityPrep
  ḇā-nū,בָ֔נוּinPrep
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and evenAdv
859 [e]’at-temאַתֶּ֛םwill youPro
4376 [e]tim-kə-rūתִּמְכְּר֥וּsellVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
251 [e]’ă-ḥê-ḵemאֲחֵיכֶ֖םyour brothersNoun
4376 [e]wə-nim-kə-rū-וְנִמְכְּרוּ־or shall they be soldVerb
  lā-nū;לָ֑נוּtoPrep
2790 [e]way-ya-ḥă-rî-šū,וַֽיַּחֲרִ֔ישׁוּand to us? Then held they their peaceVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand nothingAdv
4672 [e]mā-ṣə-’ūמָצְא֖וּfoundVerb
1696 [e]dā-ḇār.דָּבָֽר׃answerVerb
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֹמְרָ֣ה לָהֶ֗ם אֲנַ֣חְנוּ קָ֠נִינוּ אֶת־אַחֵ֨ינוּ הַיְּהוּדִ֜ים הַנִּמְכָּרִ֤ים לַגֹּויִם֙ כְּדֵ֣י בָ֔נוּ וְגַם־אַתֶּ֛ם תִּמְכְּר֥וּ אֶת־אֲחֵיכֶ֖ם וְנִמְכְּרוּ־לָ֑נוּ וַֽיַּחֲרִ֔ישׁוּ וְלֹ֥א מָצְא֖וּ דָּבָֽר׃ ס

נחמיה 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרה להם אנחנו קנינו את־אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם־אתם תמכרו את־אחיכם ונמכרו־לנו ויחרישו ולא מצאו דבר׃ ס

Links
Nehemiah 5:8Nehemiah 5:8 Text AnalysisNehemiah 5:8 InterlinearNehemiah 5:8 MultilingualNehemiah 5:8 TSKNehemiah 5:8 Cross ReferencesNehemiah 5:8 Bible HubNehemiah 5:8 Biblia ParalelaNehemiah 5:8 Chinese BibleNehemiah 5:8 French BibleNehemiah 5:8 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 5:7
Top of Page
Top of Page