Nehemiah 6:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־And you have alsoAdv
5030 [e]nə-ḇî-’îmנְבִיאִ֡יםprophetsNoun
5975 [e]he-‘ĕ-maḏ-tāהֶעֱמַ֣דְתָּappointedVerb
7121 [e]liq-rōלִקְרֹא֩to proclaimVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֨יךָofPrep
3389 [e]ḇî-rū-šā-limבִֽירוּשָׁלִַ֜םin JerusalemNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
4428 [e]me-leḵמֶ֚לֶךְ[There is] a kingNoun
3063 [e]bî-hū-ḏāh,בִּֽיהוּדָ֔הin JudahNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙nowAdv
8085 [e]yiš-šā-ma‘יִשָּׁמַ֣עshall it be reportedVerb
4428 [e]lam-me-leḵ,לַמֶּ֔לֶךְto the kingNoun
1697 [e]kad-də-ḇā-rîmכַּדְּבָרִ֣יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-leh;הָאֵ֑לֶּהaccording to thesePro
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הnowAdv
1980 [e]lə-ḵāh,לְכָ֔הComeVerb
3289 [e]wə-niw-wā-‘ă-ṣāhוְנִֽוָּעֲצָ֖הand let us take counselVerb
3162 [e]yaḥ-dāw.יַחְדָּֽו׃togetherNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 6:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם־נְבִיאִ֡ים הֶעֱמַ֣דְתָּ לִקְרֹא֩ עָלֶ֨יךָ בִֽירוּשָׁלִַ֜ם לֵאמֹ֗ר מֶ֚לֶךְ בִּֽיהוּדָ֔ה וְעַתָּה֙ יִשָּׁמַ֣ע לַמֶּ֔לֶךְ כַּדְּבָרִ֣ים הָאֵ֑לֶּה וְעַתָּ֣ה לְכָ֔ה וְנִֽוָּעֲצָ֖ה יַחְדָּֽו׃ ס

נחמיה 6:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם־נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו׃ ס

Links
Nehemiah 6:7Nehemiah 6:7 Text AnalysisNehemiah 6:7 InterlinearNehemiah 6:7 MultilingualNehemiah 6:7 TSKNehemiah 6:7 Cross ReferencesNehemiah 6:7 Bible HubNehemiah 6:7 Biblia ParalelaNehemiah 6:7 Chinese BibleNehemiah 6:7 French BibleNehemiah 6:7 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:6
Top of Page
Top of Page