Nehemiah 7:43
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3881 [e]hal-wî-yim;הַלְוִיִּ֑םThe LevitesAdj
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
3442 [e]yê-šū-a‘יֵשׁ֧וּעַof JeshuahNoun
6934 [e]lə-qaḏ-mî-’êlלְקַדְמִיאֵ֛לof KadmielNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֥יof the sonsNoun
1937 [e]lə-hō-wḏ-wāhלְהוֹדְוָ֖הof HodevahNoun
7657 [e]šiḇ-‘îmשִׁבְעִ֥יםseventyNoun
702 [e]wə-’ar-bā-‘āh.וְאַרְבָּעָֽה׃and fourNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 7:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַלְוִיִּ֑ם בְּנֵֽי־יֵשׁ֧וּעַ לְקַדְמִיאֵ֛ל לִבְנֵ֥י לְהֹודְוָ֖ה שִׁבְעִ֥ים וְאַרְבָּעָֽה׃ ס

נחמיה 7:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלוים בני־ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה׃ ס

Links
Nehemiah 7:43Nehemiah 7:43 Text AnalysisNehemiah 7:43 InterlinearNehemiah 7:43 MultilingualNehemiah 7:43 TSKNehemiah 7:43 Cross ReferencesNehemiah 7:43 Bible HubNehemiah 7:43 Biblia ParalelaNehemiah 7:43 Chinese BibleNehemiah 7:43 French BibleNehemiah 7:43 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:42
Top of Page
Top of Page