Nehemiah 9:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְיוֹם֩and dayNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֨יםNow in the twentyNoun
702 [e]wə-’ar-bā-‘āhוְאַרְבָּעָ֜הand fourthNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁmonthNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֗הof thisPro
622 [e]ne-’es-p̄ūנֶאֶסְפ֤וּwere assembledVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
6685 [e]bə-ṣō-wmבְּצ֣וֹםwith fastingNoun
8242 [e]ū-ḇə-śaq-qîm,וּבְשַׂקִּ֔יםand with sackclothsNoun
127 [e]wa-’ă-ḏā-māhוַאֲדָמָ֖הand earthNoun
5921 [e]‘ă-lê-hem.עֲלֵיהֶֽם׃onPrep
Hebrew Texts
נחמיה 9:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְיֹום֩ עֶשְׂרִ֨ים וְאַרְבָּעָ֜ה לַחֹ֣דֶשׁ הַזֶּ֗ה נֶאֶסְפ֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ בְּצֹ֣ום וּבְשַׂקִּ֔ים וַאֲדָמָ֖ה עֲלֵיהֶֽם׃

נחמיה 9:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני־ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם׃

Links
Nehemiah 9:1Nehemiah 9:1 Text AnalysisNehemiah 9:1 InterlinearNehemiah 9:1 MultilingualNehemiah 9:1 TSKNehemiah 9:1 Cross ReferencesNehemiah 9:1 Bible HubNehemiah 9:1 Biblia ParalelaNehemiah 9:1 Chinese BibleNehemiah 9:1 French BibleNehemiah 9:1 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:18
Top of Page
Top of Page