Numbers 14:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּAnd they spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5712 [e]‘ă-ḏaṯעֲדַ֥תthe companyNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֗רֶץThe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
5674 [e]‘ā-ḇar-nūעָבַ֤רְנוּwe passed throughVerb
  ḇāhבָהּ֙inPrep
8446 [e]lā-ṯūrלָת֣וּרto spyVerb
853 [e]’ō-ṯāh,אֹתָ֔הּ - Acc
2896 [e]ṭō-w-ḇāhטוֹבָ֥הgoodAdj
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץa land itNoun
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֥דexceedinglyAdj
3966 [e]mə-’ōḏ.מְאֹֽד׃.. .. ..Adj
Hebrew Texts
במדבר 14:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֶל־כָּל־עֲדַ֥ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֨ר עָבַ֤רְנוּ בָהּ֙ לָת֣וּר אֹתָ֔הּ טֹובָ֥ה הָאָ֖רֶץ מְאֹ֥ד מְאֹֽד׃

במדבר 14:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃

Links
Numbers 14:7Numbers 14:7 Text AnalysisNumbers 14:7 InterlinearNumbers 14:7 MultilingualNumbers 14:7 TSKNumbers 14:7 Cross ReferencesNumbers 14:7 Bible HubNumbers 14:7 Biblia ParalelaNumbers 14:7 Chinese BibleNumbers 14:7 French BibleNumbers 14:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:6
Top of Page
Top of Page